Przejdź do treści

e-Usługi

1
Wniosek o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
CUKF
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Wniosek o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
UKF
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
WN-11
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Jaraczewo
DO-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
ZGLO
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o podział nieruchomości
WN-84
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (urządzenia obce), a także obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
WN-60
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (urządzenia obce) / o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie reklam
WN-61
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
WN-10
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
WN-33
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego
WN-51
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WN-103
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
WN-31
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
WN-109
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Wniosek o nadanie upoważnienia do Konta Firmowego (na bazie pisma ogólnego)
UKF
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Urząd Gminy ...
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
WN-209
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Deklaracja na podatek leśny
DL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Deklaracja na podatek rolny
DR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Informacja o lasach
IL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
23
Informacja o gruntach
IR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
24
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: